Dārzeņu sēklas

Tomāti Tolstoi F1 20 sēklas

Preču cenas tiek norādītas, neieskaitot PVN

(Solanum lucopersicum ) Vidēji agrīna, ļoti ražīga indeterminanta šķirne. Piemērota audzēšanai segtajās platībās. Augļi 80-120g smagi. Sēklas kodinātas ar Thiram/Fungicīds.