Sēklu sēšanai, diedzēšanai

Apsakņošanās veicinātājs stādiem NPK 3.5-11-3.5 30ml

Preču cenas tiek norādītas, neieskaitot PVN

NPK 3.5-11-3.5