Jaunums!

Peļu, žurku graudu ēsma (kastītē) ZED BF 100g

Agrecol Peļu, žurku graudu ēsma (kastītē) ZED BF 100g Ag42706LV

Gatava ēsma pelēm un pelēkajām žurkām iekštelpās un ārpustelpu lietošanai. Rodenticīds, sastāvs: Brodifakums (CAS No.56073-10-0) 0.0029%. Lietošanas deva un biežums: Mājas pelēm (Mus musculus) iekštelpās - augstas izplatības gadījumā līdz 50g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 2 metriem. Zema izplatība: līdz 50g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 5 metriem. Uzsākot cīņu ar grauzējiem sākumā ēsma jāpārbauda ik pēc 2-3 dienām, bet pēc tam vismaz vienu reizi nedēļā, lai pārliecinātos vai ēsmas  ir vispār aiztiktas, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā savāktu grauzēju ķermeņus. Nepieciešamības gadījumā izvietot ēsmu atkārtoti. Pelēkajām žurkām (Rattus norvegicus) iekštelpās un ārpus telpu lietošanai - augstas izplatības gadījumā līdz 1000g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 5 metriem. Zema izplatība: līdz 100g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā ik pēc 10 metriem. Uzsākot cīņu ar grauzējiem sākumā ēsma ik pēc 2-3 dienām, bet pēc tam vismaz vienu reizi nedēļā, lai pārliecinātos vai ēsma ir vispār aiztikta, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā savāktu grauzēju ķermeņus.