Augļu koku balsinātājs 3L (gatavs lietošanai)

Emin dārzam Augļu koku balsinātājs 3L (gatavs lietošanai) SAB2

PIELIETOŠANA. Rudenī vai agri pavasarī koku miera periodā. Aizsargā augļu kokus un krūmus no apsūnojuma, sala bojājumiem, saules apdegumiem, grauzējiem. Neļauj ziemojošiem kukaiņiem nokļūt zem koka mizas.  Pārklājums ir mitrumizturigs, elpojošs, nekaitīgs augļiem un dārzeņiem. Var balsināt siltumnīcu stiklus no iekšpuses, lai samazinātu gaisa temperatūru siltumnīcā. VIRSMAS SAGATAVOŠANA. Virsmai jābūt sausai, attīrītai no atmirušā mizas slāņa. UZKLĀŠANA. Pirms lietošanas sastāvu rūpīgi apmaisīt. Uznes vienā slānī. Ja nepiecešams sastāvu var atjaukt ar ūdeni līdz 5% no kopējā daudzuma. TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA. Sastāvs ir ugunsdrošs. Uzglabāt un transportēt cieši aizvērtos, iepakojumos . UTILIZĀCIJA. Sauso  sastāvu un iepakojumu utilizēt kā saimniecības atkritumus. UZMANĪBU! Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.


Saistītie produkti